Kontakt Nässjö

Added on 02.09.2011 09:04 | Visit the website | Webbyrå Studio V19 AB | View more case studies

What is special about it

På grund av att vi var mycket nöjda med Contao som plattform för en annan hemsida som skapades för NNAB och går på deras server var valet lätt.
Den här hemsidan, som så klart följer webbstandard, för att vara bra läsbar för sökmotorer och att vara en framtidssäker investering för nätverket och dess huvudman drivs numera också med samma publiceringsverktyg.

Kontakt Nässjö är ett nätverk för företag och för att skapa affärer. Nässjö Näringsliv AB (NNAB) står som huvudman för nätverket.

Under våren 2011 fick jag inför en mässa, där vi skulle presentera nätverket, i uppdrag att skapa en logotyp och roll-up.

Nästa steg i nätverkets arbete för att bli synligt och för att marknadsföra de deltagande företagen blev hemsidan, som jag fick förtroendet för att skapa.

Extensions used

backboneit_layoutusage
backend_themeicons
dlh_googlemaps
Favicon
googleanalytics
googlesitemap

Responsible for the content of this case study is Webbyrå Studio V19 AB.