Alltid Småland

Added on 08.02.2012 08:15 | Visit the website | Webbyrå Studio V19 AB | View more case studies

What is special about it

För föreningen var det viktigt att få en framtidssäker investering och så skapades hemsidan i webbstandard som samtidigt är en kvalitetsgaranti.
Innan man bestämde sig för en webbyrå tittade man dessutom på olika publiceringsverktyg. Här var Contao överlägsen i att göra det enkelt för kunden att uppdatera och sköta hemsidan själv. Det gör inte bara ändringar enklare utan minskar också kostnaderna.
Den webbansvariga fick en introduktion i att uppdatera själv och tar nu hand om att lägga in nya medlemmar, besöksmål och allt annat.

All-Tid Småland erbjuder en komplett meny av besöksmål för att turisterna ska kunna planera en innehållsrik vistelse på Småländska Höglandet. Hemsidan drivs av en förening som bildats från ett nätverk av företagare inom besöksnäringen. Målsättningen är att genom samverkan utveckla denna näring både vad beträffar volym, mångfald och kvalité.
Föreningens medlemmar är aktiva inom en mängd områden så som Boende, Camping, Museer, Mat och Caféer, Shopping, Trädgård, Aktiviteter och Äventyr, Konst och Keramik, Fiske, Konferens m m.

Extensions used

backboneit_layoutusage
dlh_googlemaps
Favicon
googleanalytics
metagallery
mod_articlefilter

Responsible for the content of this case study is Webbyrå Studio V19 AB.